116 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa

Được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của T.Ư và địa phương, trong năm nay, các xã trong tỉnh tiếp tục huy động và dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của cư dân nông thôn. Tính trong 9 tháng, các địa phương đã triển khai và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán 235 công trình khởi công năm 2020, gồm: 6 công trình nhà văn hóa xã, 7 công trình sân vận động xã; 222 công trình nhà văn hoá, khu thể thao thôn, xóm. Đến nay, có 75/129 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

Xã Tân Vinh (Lương Sơn) được đầu tư xây dựng sân vận động rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của người dân.
 
Bên cạnh đó, thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa, các xã tiếp tục triển khai đồng bộ, rộng khắp phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, qua đó đóng góp vào hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội khu vực nông thôn. Kết quả đến nay, có 116/129 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.
 
H.N
 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/159234/116-xa-dat-tieu-chi-so-16-ve-van-hoa.htm
Tin liên quan