Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã - kênh gỡ khó vốn đầu tư sản xuất

Giai đoạn 2015 - 2021, nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh đã góp phần giúp các HTX vượt qua khó khăn và phát triển sản xuất. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các HTX, tạo việc làm ổn định cho người lao động trong thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) được vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để phát triển trồng nhãn. Đến nay, HTX đã hoàn thành việc trả gốc. 
 
Đến nay, vốn điều lệ của Quỹ được UBND tỉnh cấp là 7 tỷ đồng, đạt 35% vốn điều lệ đến năm 2025. Từ năm 2016 - 30/9/2021, có 42 HTX được tiếp cận vốn vay, với tổng số tiền 9,8 tỷ đồng. Trong đó, 25 HTX đang vay 6,3 tỷ đồng, 17 HTX đã trả gốc 3,5 tỷ đồng. Theo đánh giá của các HTX được vay vốn, việc vay vốn từ Quỹ thuận lợi, thủ tục, hồ sơ đơn giản, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Do đó, mặc dù Quỹ còn nhỏ, song đã hỗ trợ tích cực cho các HTX nguồn vốn để chủ động mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động thành viên. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vốn vay từ Quỹ đã giúp nhiều HTX vượt qua khủng hoảng. 
 
 Ông Đinh Long Dương, Giám đốc HTX nông nghiệp Tùng Dương, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) chia sẻ: HTX chúng tôi chuyên sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2020, HTX bắt tay vào trồng ngô sinh khối với diện tích 16 ha tại xã Mỹ Hòa nên nhu cầu về vốn rất lớn. Được các thành viên của Ban quản lý Quỹ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ vay, HTX được vay 200 triệu đồng từ Quỹ để trồng ngô sinh khối, thời gian vay 24 tháng. Nhờ nguồn vốn vay với lãi suất thấp đã giúp HTX đầu tư sản xuất, liên kết với hộ dân tại huyện Cao Phong, Tân Lạc, TP Hòa Bình để mở rộng diện tích trồng ngô sinh khối. Hiện, tổng diện tích trồng ngô sinh khối của HTX trên 80 ha, với 35 hộ tham gia. HTX tạo việc làm cho hơn 100 lao động; ký liên kết tiêu thụ với Công ty CP T&T 159 và Công ty sữa Mộc Châu (Sơn La).
 
Vốn vay của Quỹ đem lại hiệu quả kinh tế cho các HTX với tổng doanh thu bình quân đạt 2,5 tỷ đồng/HTX, tạo việc làm cho lao động, thành viên với thu nhập trên 3,2 triệu đồng/người/tháng. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các HTX sử dụng vốn vay đúng mục đích theo phương án đầu tư, trả lãi đầy đủ, đúng hạn theo cam kết… Hoạt động của Quỹ góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn, giúp nhiều HTX có cơ hội áp dụng tiến bộ KHKT, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. 
 
Để công tác quản lý, điều hành quỹ hiệu quả, Quỹ ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản, vốn quỹ; quy chế xử lý rủi ro; quy chế cho vay và hỗ trợ vốn; quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay. Hoạt động của Quỹ luôn đảm bảo theo đúng điều lệ tổ chức và kế hoạch đề ra.
 
Theo đồng chí Trần An Định, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, mặc dù Quỹ hoạt động tích cực, hiệu quả, bảo toàn được vốn, song vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều HTX còn khó khăn trong tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn; một số HTX hạn chế trong quản trị, điều hành, năng lực tổ chức quản lý hoạt động, quản lý vốn, thiếu công khai, minh bạch, chưa thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính kế toán, không tuân thủ các nguyên tắc của Luật HTX. Hiệu quả hoạt động của HTX còn thấp, số lượng dịch vụ ít, chưa đáp ứng kịp sự thay đổi của thị trường…, dẫn tới chưa xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh khả thi để tiếp cận vốn. Ngoài ra, một số HTX còn sử dụng vốn sai mục đích, nợ xấu, nợ quá hạn kéo dài, nợ lãi và có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước… Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng nguồn vốn vay của các HTX; gia hạn thời gian trả nợ cho một số HTX đang vay nhưng gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh bổ sung thêm vốn để nhiều HTX có cơ hội vay.
 
Thu Thủy

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/159290/Quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-kenh-go-kho-von-dau-tu-san-xuat.htm
Tin liên quan