Xã Yên Trị khéo làm, khéo vận động Nhân dân

Trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa…, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yên Trị (Yên Thủy) luôn xác định vai trò đi đầu của công tác dân vận. Trong đó, tập trung thực hiện "Dân vận khéo” với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần giúp xã đạt được những kết quả tích cực.

 

 

 
Mô hình "Phụ nữ tiết kiệm tiền mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” của Hội Phụ nữ xã Yên Trị (Yên Thủy) ra mắt với 23 thành viên, là mô hình "dân vận khéo" hiệu quả. 
 
Từ khối Dân vận xã đến các tổ dân vận cơ sở được kiện toàn, bổ sung thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy xã xác định thực hiện công tác dân vận là trách nhiệm chung, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chứ không chỉ riêng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Theo đó, xã gắn thực hiện "Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến rõ nét. 
 
Cụ thể hóa thông qua các mô hình, hiện toàn xã có 22 mô hình "Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực hoạt động hiệu quả, tạo sự lan tỏa. Theo đó, lĩnh vực kinh tế có 2 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 16 mô hình; lĩnh vực QP-AN 2 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 2 mô hình. Điển hình ở lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều mô hình nhất với những điểm sáng như mô hình "Phụ nữ tiết kiệm tiền mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” của Hội Phụ nữ xã. Tham gia mô hình có 23 hội viên tham gia tại Chi hội Phụ nữ xóm Minh Thành. Mô hình được thành lập nhằm mua thẻ BHYT cho những thành viên có hoàn cảnh khó khăn trước. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ về thực hành tiết kiệm mua BHYT, giảm nhẹ gánh nặng tài chính khi đau ốm, bệnh tật.
 
Hay các mô hình của Đoàn Thanh niên xã như "Sân chơi cho thiếu nhi” ở các xóm Á Đồng, xóm Tích; mô hình "Vườn ươm thanh niên” cung cấp giống cây, hoa cho các khu dân cư kiểu mẫu để cải tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm. Hội CCB xã với mô hình "CCB chung tay bảo vệ môi trường” ở các xóm: Yên Tiến, Ao Hay, Á Đồng, Minh Thành. Hội Nông dân xã có mô hình "Phát triển chi hội nghề nghiệp” với 37 hội viên tham gia, đây là cơ sở để thành lập các tổ hợp tác, HTX; đồng thời là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ sản xuất, tập huấn, đào tạo nghề nghiệp.
 
Nhiều mô hình có sức lan tỏa rộng rãi, nổi bật ở lĩnh vực kinh tế như mô hình "Nuôi lợn đất tiết kiệm giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”. Từ năm 2019, Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch thành lập mô hình điểm tại một chi hội xóm. Sau đó, 12 chi hội khác đã đăng ký thành lập và nhân rộng ra toàn xã, nâng tổng số lên 13 chi hội hoạt động mô hình này với hơn 1.200 thành viên là cán bộ, hội viên. Đối với mô hình này, tiền hỗ trợ hội viên không phải hoàn trả lại, hiện đã tiết kiệm được trên 97 triệu đồng, giúp được 73 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
 
Bên cạnh hiệu quả của các mô hình "Dân vận khéo”, với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các tổ dân vận cơ sở đã làm tốt vai trò vận động, làm công tác tư tưởng để người dân đồng thuận thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Yên Trị đã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cơ bản đạt 4/4 tiêu chí. Về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt 11/11 tiêu chí; 15 vườn mẫu đạt 5/5 tiêu chí. Năm 2022, xã phấn đấu công nhận thêm 1 khu dân cư kiểu mẫu thôn Lòng; 15 vườn mẫu tại các thôn Lòng, Đồng Tâm, Tích, Yên Xá và Tân Thành.
 
Đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: "Để thực sự dân vận khéo đạt được hiệu quả, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, "miệng nói, tay làm”. Thường xuyên đổi mới cách làm dân vận, đi sâu, đi sát vào quần chúng nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, lấy sự đồng thuận của người dân làm thước đo trong quá trình thực hiện”.
 
Gia Khánh
 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/11/172733/Xa-Yen-Tri-kheo-lam,-kheo-van-dong-Nhan-dan.htm
Tin liên quan